شرکت اتوکومپو اعلام کرد: بیوکوک انتشاردی اکسید کربن را کاهش می‌دهد.

شرکت اتوکومپو اعلام کرد: بیوکوک انتشاردی اکسید کربن را کاهش می‌دهد.

شرکت اتوکومپو اعلام کرد: بیوکوک انتشاردی اکسید کربن را کاهش می‌دهد.
یک آزمایش بیوکک موفق در کارخانه تف جوشی Outokumpu Ferrochrome Works در تورنیو انجام شد. جایگزینی زغال سنگ که معمولا در تولید کک استفاده می‌شود با منابع انرژی سازگار با محیط زیست و تجدید پذیر مانند زغال سنگ زیستی مبتنی بر زیست توده که دارای محتوای کربن مناسب برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی در فرآیندهای متالورژی است، باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن مضر در محیط زیست می‌شود.
به عنوان بخشی از کار پایداری بلندپروازانه، هدف اتوکومپو این است که انتشار دی‌اکسید کربن خود را نسبت به سطح سال 2021 تا پایان سال 2025 به میزان 14 درصد کاهش دهد.

شرکت اتوکومپو اعلام کرد: بیوکوک انتشاردی اکسید کربن را کاهش می‌دهد.

شرکت اتوکومپو اعلام کرد: بیوکوک انتشاردی اکسید کربن را کاهش می‌دهد.


#اتوکومپو #دی_اکسید_کربن #کاهش_دی_اکسید_کربن #پاترون #تورنیو #outokumpu #sustainability #carbonfootprint #biocoke #sciencebasedtargets

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.