سیستم پیشگرم ضایعات

 

به منظور تولید ذوب از ضایعات یا آهن اسفنجی، کوره های الکتریکی در ابتدا دمای ضایعات یا آهن اسفنجی را از دمای محیط به دمای ذوب می رساند و سپس ذوب آنها صورت می گیرد. این به معنای صرف انرژی و افزایش زمان ذوب می باشد.

با افزایش دمای ضایعات یا آهن اسفنجی، مقدار انرژی صرف شده برای تبدیل آنها  به ذوب و همچنین زمان آماده سازی ذوب کاهش می یابد.

با توجه به وضعیت بازار فولاد امروز کشور که نیازمند افزایش تولید و کاهش هزینه ها می باشد، استفاده از سیستم پیشگرم ضایعات راه حلی اساسی برای حضور موفق در بازار فولاد می باشد.

گروه پاترون نماینده ی انحصاری شرکت STS ایتالیا،  یکی از برجسته ترین تامین کنندگان تجهیزات کارخانه های فولاد سازی در جهان  می باشد.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.