سیستم جدید غبارگیر گروه پاترون

سیستم جدید غبارگیر گروه پاترون

در ادامه مطلب قبلی، به استحضار میرساند سیستم غبارگیر جدید گروه پاترون، با ظرفیت بسیار بالا، ساخت یکی از بهترین سازندگان سیستم های غبارگیر در کشور، شرکت کاوش زیست شایان صنعت، در تاریخ 27 خرداد 1400 وارد کارخانه گروه پاترون و سالن جدید گردید.
گروه پاترون خود را متعهد به رعایت اصول زیست محیطی و نیز حفاظت از پرسنل خود میداند.

سیستم جدید غبارگیر گروه پاترون

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.