سومین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (شهریور ماه 1401)

سومین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (شهریور ماه 1401)

سومین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (شهریور ماه 1401)

فایل با حجم کم: 33-A-03-00 مجله داخلی پاترون – شماره 3 – شهریور 1401 – فایل کم حجم

فایل با حجم بالا: 33-A-03-00 مجله داخلی پاترون – شماره 3 – شهریور 1401 – فایل با حجم بالا

در این شماره می‌خوانید:

مصاحبه با سرپرست فروش کوره‌های القایی گروه پاترون
مصاحبه با کارشناس ارشد حسابداری گروه پاترون
مصاحبه با اپراتور تخلیه و بارگیری گروه پاترون
درباره نازل تاندیش بدانید
مواد اولیه نسوز
جرم‌های نانوباند
اخبار گروه پاترون

سومین شماره خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد

سومین شماره خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.