سمینار استانداردسازی زمان ذوب در فولادسازی با کوره القایی

سمینار استانداردسازی زمان ذوب در فولادسازی با کوره القایی

گروه پاترون با همکاری شرکت پارت تجهیز برگزار می کند.

سمینار استانداردسازی زمان ذوب در فولادسازی با کوره القایی
مکان: مشهد
زمان: دوم دیماه

سمینار مشهد گروه پاترون برگزار شد

سمینار مشهد برگزار شد

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.