سخت مشغولیم

سخت مشغولیم

در روزهای آفتابی یا ابری، سخت مشغولیم.

چراکه رضایت مشتریان اصل اساسی کار ماست.

Patron 369 پاترون گروه نسوز دیرگداز جرم ریختنی ملات پودر ریخته گری

 

#جرم_ریختنی #جرم_نسوز #نسوز #دیرگداز #پاتروکست #ملات #کوتینگ #جرم_ایمنی #جرم_عایق

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.