سبوس برنج پوشاننده مناسبی برای پاتیل و تاندیش است اما ارزش جان آدم‌ها را دارد؟

سبوس برنج پوشاننده مناسبی برای پاتیل و تاندیش است اما ارزش جان آدم‌ها را دارد؟

سبوس برنج پوشاننده مناسبی برای پاتیل و تاندیش است اما ارزش جان آدم‌ها را دارد؟
سبوس برنج پوشاننده مناسبی برای پاتیل است

سبوس برنج پوشاننده مناسبی برای پاتیل است


گرد و غبار ناشی از سوزاندن سبوس برنج، برخلاف تصور عام که آن را کاملا گیاهی و بدون ضرر می‌دانند، می‌تواند منجر به ایجاد بیماری سیلیکوزیس شود. سیلیکوزیس یک بیماری ریوی است که قابل پیشگیری اما غیر قابل درمان است و بر اثر تنفس طولانی مدت غبارهای سیلیس ایجاد می‌شود. هنگامی که سبوس برنج در دمای حدود 1300 درجه سانتیگراد حرارت داده می‌شود، مقدار سیلیس آن به حدود 94% می‌رسد که عمده آن نیز به صورت بلوری است. همین سیلیس بلوری، عامل اصلی ایجاد فیبروز و اختلال در عملکرد ریه می‌باشد.
تماس با مقادیر زیاد گرد وغبار که حاوی ذرات میکروسکوپی سیلیس باشد، بافت ریه را از بین برده و سبب کاهش توانایی ریه در جهت خارج نمودن اکسیژن از هوای تنفسی می‌گردد.
#سبوس_برنج #پوشاننده_پاتیل #پوشاننده #سبوس #ذوب_صنعت #بیماری_ریوی #بیماری_سیلیکوزیس #پاترون #تنفس

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.