رکورد دار عمر جرم عایق کویل، پاتروکوت

رکورد دار عمر جرم عایق کویل، پاتروکوت

پاتروکوت (جرم لایه ایمنی کویل پاترون) در این کوره 1230 ذوب عمر داده است.
در این کوره از پوشر هم استفاده شده است.

به گفته مشتری پاترون:
با توجه به کیفیت بالای پاتروکوت، هنوز هم این کوره قابل استفاده بوده است.

 

پاتروکوت با ذوب بالا

 

گروه پاترون، بزرگترین تولیدکننده کویل کوتینگ ایران
کویل کوتینگ (جرم عایق کویل) پاترون با نام تجاری پاتروکوت

#جرم_نسوز #جرم_بوبین #سیمان_کویل #سیمان_کوره #گروت #بتن_کویل #بتن_کوره #بتن_نسوز #سیمان_نسوز #جرم_عایق_کویل #جرم_لایه_ایمنی #جرم_ایمنی #کوره_القایی #کویل_کوره_القایی #پاتروکوت #پاترون #گروه_پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.