روغن ریخته گری

روغن ریخته گری

 

توضیحات 

به منظور روانکاری مداوم بین پوسته ی جامد تشکیل شده و تیوپ مسی، جلوگیری از اکسیداسیون سطح ذوب، یکنواختی انتقال حرارتی از پوسته ی تشکیل شده، جذب ناخالصی ها از سطح ذوب، عدم انتقال حرارت از سطح ذوب و افزایش کیفیت سطحی شمش های تولیدی از روغن ریخته گری استفاده می شود. در قالب سیستمی طراحی شده است که روغن ریخته گری را به سیستم انتقال دهد. نقش اصلی روغن ریخته گری قرار گرفتن بین تیوب و شمش برای کاهش اصطکاک ناشی از حرکت شمش است. در صورتیکه شمش به تیوب بچسبد خط پاره می شود و عملا ریخته گری غیر ممکن است. این روغن ها با جذب اکسیژن بالای سطح ذوب نیز سبب بهبود اتمسفر بالای کوره می شود.

  ویژگی های روغن ریخته گری گروه پاترون:

  • ایجاد یک روانساز قوی بین لایه منجمد شده و تیوب
  • افزایش عمر قالب
  • عدم اجازه به چسبیدن قالب و فلز منجمد شده
  • بخار تشکیل شده سوزش آور و سمی نیست.
  • انتقال حرارت بالا و بهبود انجماد ذوب
  • خواص مناسب دما بالا به علت افزودنی های مناسب
  • بهبود کیفیت سطحی قطعه تولیدی

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.