روش صحیح مصرف را از تولیدکننده جویا شویم

روش صحیح مصرف را از تولیدکننده جویا شویم

روش صحیح مصرف را از تولیدکننده جویا شویم

 

در بسیاری از کارخانجات مشاهده می گردد که متاسفانه بدون توجه به دستورالعمل مصرفی که از سوی تولیدکننده ارائه شده، حسب تجربه قبلی نسبت به استفاده از محصولات و مواد اقدام می کنند. 

با توجه به دانش فنی هر تولیدکننده، نوع مواد اولیه و پارامترهای موثر روی عملکرد محصولات، لازم است هر مصرف کننده از تولیدکننده مواد نحوه صحیح مصرف و روش نگهداری را استعلام نماید.

هرچند ترک عادت و یا تغییر پارادایم ها و روشهای معمول آسان نیست اما با توجه به هدف بهبود مستمر، لازم است همیشه به روز بوده و از جدیدترین و بهترین تکنیک ها استفاده نمود.

 

کلیه محصولات گروه پاترون دارای دستورالعمل مصرف بوده، روی بسته بندی محصولات گروه پاترون نیز دستورالعمل نگهداری و مصرف ذکر شده است.

در عین حال گروه پاترون از مشتریان خود میخواهد، در صورت بروز ابهام یا سوال، موارد را با این شرکت در میان بگذارند.

ما همیشه در دسترس مشتریان خود هستیم و خدمات ۷×۲۴ ما زبانزد صنعت فولاد است.

 

 

مصرف صحیح

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.