روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

 
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد
هدف از گرامیداشت روز کارگر در سراسر جهان حمایت از حقوق کارگر و ترویج حق آنها، تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگران، تاکید بر اهمیت نقش مؤثر کارگران در توسعه و پیشرفت هر جامعه و بزرگداشت جنبش کارگری است.

#روز_جهانی_کارگر #روز_جهانی_کارگر_گرامی_باد #کارگر #کارگران #پاترون #روز_کارگر

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.