رابطه Fe Metal و پرت آهن اسفنجی

رابطه Fe Metal و پرت آهن اسفنجی

آیا می دانید چرا با وجود آنکه Fe Metal یک آهن اسفنجی مثلاً ۸۳% است ولی ضریب تبدیل (Yield) آن به مذاب مثلاً ۸۸% است؟

به خاطر آنکه در کوره القایی در صورت شارژ صحیح آهن اسفنجی، به طور متوسط ۵۰% FeO آهن اسفنجی احیا می گردد.

 

نکاتی برای القایی ها ۰۱۳

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.