رابطه ناخالصی های ضایعات و مصرف انرژی

رابطه ناخالصی های ضایعات و مصرف انرژی

آیا می دانید ناخالصی هایی که به همراه ضایعات فولادی در کوره القایی شارژ می شوند (مثل بتن، خاک و …)، به طور متوسط ۴۵% بیشتر از ضایعات فولاد خالص انرژی جذب می کنند.

مقدار فوق بر اساس مطالعات انجام شده و به طور متوسط ارائه شده است.

نکاتی برای القایی ها ۰۰۸

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.