رابطه دانسیته قراضه و راندمان کوره القایی

رابطه دانسیته قراضه و راندمان کوره القایی

آیا می دانید عدم تناسب دانسیته قراضه با سرعت شارژ با مگنت در کــــــوره القــــایی جهت فولادسازی، می تواند تا ۲۰% از راندمان کوره بکاهد و هزینـــــه های تولید را به صورت غیـــــرخطــــــی افزایــــــش دهد.

نکاتی برای القایی ها ۰۰۷

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.