دوره آموزشی نسوزهای کوره القایی که توسط گروه پاترون در حال برگزاری است.

دوره آموزشی نسوزهای کوره القایی که توسط گروه پاترون در حال برگزاری است.

هم اینک حضور متخصصان فولادسازی از جای جای کشور عزیزمان ایران، در دوره آموزشی نسوزهای کوره القایی که توسط گروه پاترون در حال برگزاری است.
دوازدهم تیرماه “1401”
 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.