دمای تخلیه

دمای تخلیه

آیا می دانید اگر دمای تخلیه را فقط ۵ درجه کاهـــش دهید، به تولید شمش فولادی شما ۰/۲ درصد اضافه می گردد؟

این یعنی برای یک کارخانه فولاد با ۲ ست کوره القایی ۱۰ تنی، با توان هر کدام ۴ مگاوات، که ۴۰% آهن اسفنجی و قراضه با پرت ۸% مصرف می کند، اگر دمای تخلیه آن از ۱۶۸۰ درجه به ۱۶۷۵ درجه سانتیگراد برسد، سالیانه بیش از ۱۵۰ تن شمــش فــولادی بیشتـــر تولید می کند.

نکاتی برای القایی ها ۰۰۴

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.