دلتای سقف کوره قوس الکتریک

دلتای سقف کوره قوس الکتریک

توضیحات 

 

دلتا که نام معروف قطعه نسوز بزرگ سقف کوره قوس الکتریکی یا EAF است، معمولا از جرم های ریختنی نسوز تولید می شود.

حفره های داخل آن، محل عبور الکترود گرافیتی کوره قوس الکتریکی است. گروه پاترون بر اساس نقشه دلتای سقف کوره، قابلیت تولید هر سایز و وزنی از دلتا را دارد. دلتاپات نام تجاری دلتای تولیدی گروه پاترون است.

جرم به کار رفته در دلتای کوره قوس الکتریکی، معمولا از جرم های کم سیمان و گاهی با کرومیت است. گروه پاترون از پیشگامان تولید دلتا با جرم بدون سیمان است که از مواد نانو تشکیل می شود. به این ترتیب عمر دلتای تولیدی گروه پاترون به واسطه مقاومت به خوردگی بالاتر و مقاومت به شوک حرارتی، بسیار بالاتر است.

دلتای کوره قوس الکتریک

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.