دستیابی به شمش با کیفیت

دستیابی به شمش با کیفیت

دستیابی به شمش با کیفیت، با پودر ریخته گری فرموله شده براساس نیاز هر فولادساز

#شمش #باکیفیت #ریخته_گری #فولادسازی #فرموله #فولاد #پاترون #گروه_پاترون

پودر ریخته گری

پودر ریخته گری

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.