در نمایشگاه صنعت دیرگداز مشتاق دیدار شما هستیم

در نمایشگاه صنعت دیرگداز مشتاق دیدار شما هستیم

در نمایشگاه صنعت دیرگداز مشتاق دیدار شما هستیم.
29 آذر الی 1 دی 1401 | تهران، هتل المپیک
از ساعت 9 صبح الی 17 عصر | غرفه شماره 29
#صنعت_دیرگداز #نمایشگاه_دیرگداز #هتل_المپیک #هفتمین_نمایشگاه_صنعت_دیرگداز #هتل_المپیک
#گروه_پاترون

نمایشگاه صنعت دیرگداز

نمایشگاه صنعت دیرگداز

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.