خبرنامه داخلی گروه پاترون_شماره 3 (شهریور ماه 1401)

خبرنامه داخلی گروه پاترون_شماره 3 (شهریور ماه 1401)

خبرنامه داخلی گروه پاترون_شماره 3 (شهریور ماه 1401)
. مصاحبه ها
. مطالب آموزشی
. دوره‌های آموزشی
. اخبار گروه پاترون
. مسابقه

خبرنامه داخلی

خبرنامه داخلی

📌دریافت فایل با حجم کم: https://b2n.ir/p96775
📌دریافت فایل با حجم بالا: https://b2n.ir/f81378
📌دریافت فایل از طریق کانال تلگرام: https://t.me/patrongroup
📩دریافت فایل از طریق ایمیل: [email protected]

#سومین_شماره-خبرنامه_داخلی #گروه_پاترون #خبرنامه_داخلی #خبرنامه #مجله_داخلی #ایمیل_خبرنامه #مجله #industrymagazine #magazine

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.