حضور گروه پاترون در تریبون نانو و صنعت

حضور گروه پاترون در تریبون نانو و صنعت

حضور گروه پاترون در تریبون نانو و صنعت

از شنبه 24 تا پنجشنبه 29 آبان ماه 99 به صورت مجازی
در وبسایت ستاد نانو

«تریبون نانو و صنعت»، در راستای معرفی توانمندیهای صنعتی فناوری نانوی کشور، 24 تا 29 آبان برگزار می شود.

 

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.