حضور پاترون در ۴مین نمایشگاه صنعت دیرگداز

حضور پاترون در ۴مین نمایشگاه صنعت دیرگداز

گروه پاترون مقدم بازدیدکنندگان را در چهارمین نمایشگاه صنعت دیرگداز گرامی می دارد.

۱۹ و ۲۰ آبان ۹۷، هتل المپیک تهران، غرفه ۲۳

 

نمایشگاه صنعت دیرگداز

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.