حضور مدیران پاترون در نمایشگاه صنعت دیرگداز

حضور مدیران پاترون در نمایشگاه صنعت دیرگداز

نمایشگاه صنعت دیرگداز از تاریخ ١٨ الی ٢٠ آذر ماه ١۴٠٠ در محل نمایشگاه های هتل المپیک برگزار گردید. امسال هم گروه پاترون غرفه ای در این نمایشگاه داشت اما مدیران این شرکت به دلیل ادامه همه گیری ویروس کرونا در غرفه حضور نداشتند و صرفا به بازدید از نمایشگاه بسنده نمودند.

نمایشگاه صنعت دیرگداز گروه پاترون علی راد 1

جناب آقای مهندس راد، عضو هیئت مدیره و مدیر فروش گروه پاترون

نمایشگاه صنعت دیرگداز گروه پاترون علی راد حسن بداغی 2

جناب آقای مهندس راد به همراه جناب آقای مهندس بداغی، مدیر فنی مهندسی گروه پاترون

نمایشگاه صنعت دیرگداز گروه پاترون سید عباس کلانتر آرین حسن بداغی 3

جناب آقای مهندس کلانتر، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل گروه پاترون به همراه جناب آقای مهندس بداغی

 

#نمایشگاه_نسوز #نمایشگاه_صنعت_دیرگداز #نسوز #دیرگداز

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.