جوایز برندگان مسابقه خبرنامه شماره 3:

جوایز برندگان مسابقه خبرنامه شماره 3:

 
جوایز برندگان مسابقه خبرنامه شماره 3:
برنده نفر اول: سه میلیون تومان
برنده نفر دوم: یک میلیون تومان
برنده نفر سوم: پانصد هزار تومان
“مهلت ارسال پاسخ مسابقه تمدید شد: تا 15 مهرماه “
خبرنامه شماره3
برای دریافت سوال مسابقه، فایل خبرنامه را دانلود کنید.
?دریافت فایل با حجم کم: https://b2n.ir/p96775
?دریافت فایل با حجم بالا: https://b2n.ir/f81378
?دریافت فایل از طریق کانال تلگرام: https://t.me/patrongroup
?دریافت فایل از طریق ایمیل: info@patron.group

#سومین_شماره-خبرنامه_داخلی #گروه_پاترون #خبرنامه_داخلی #خبرنامه #مجله_داخلی #ایمیل_خبرنامه #مسابقه #مسابقه_علمی #انتشار

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.