جوایز برندگان در قرعه‌کشی شرکت‌کنندگان نظرسنجی به آنها اهدا گردید.

جوایز برندگان در قرعه‌کشی شرکت‌کنندگان نظرسنجی به آنها اهدا گردید.

ضمن تشکر از کلیه شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گروه پاترون، جوایز برندگان در قرعه‌کشی به آنها اهدا گردید.

اهدا جوایز برندگان

اهدا جوایز برندگان

#نظر_سنجی #گروه_پاترون #شرکت_کنندگان #قرعه_کشی #جوایز_برندگان #اهدا_جوایز #نظرسنجی_مشتریان

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.