جشن پاترون به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

جشن پاترون به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

 
جشن پاترون به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
۱۴۰۱/۲/۱۱
“خوشا عرق جبینت که خداوند هم، پاس می‌داردش”

#روز_جهانی_کارگر #روز_کارگر #پاترون #گروه_پاترون #11_اردیبهشت_روز_کارگر

جشن پاترون به مناسبت روز کارگر

جشن پاترون به مناسبت روز کارگر

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.