جرم های نسوز گروه پاترون

جرم های نسوز گروه پاترون

جرم های ریختنی گروه پاترون
برای هر کاربرد در فولادسازی
متخصصین ما در کنار شما هستند تا بهترین گرید با بیابید

 

Patron 155

 

Patron Group Refractory Castables

For any application in steel making

Our experts are beside you to find out the best grade

 

جرم_نسوز
جرم_ریختنی
کستبل
نسوز
refractory
castable
Patron
steel

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.