جرم های ریختنی گروه پاترون

جرم های ریختنی گروه پاترون

جرم های ریختنی گروه پاترون

بدون سیمان، کم سیمان، متوسط سیمان

از آلومینا ۴۰% تا ۹۷%

برای کوره قوس الکتریکی یا کوره القایی، پاتیل و تاندیش و CCM

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به این صفحه مراجعه فرمایید.

جرم های ریختنی گروه پاترون

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.