جرم نسوز ریختنی گروه پاترون – پاتروکست

جرم نسوز ریختنی گروه پاترون – پاتروکست

جرم نسوز ریختنی پاترون، #پاتروکست
در کیسه های قرمز رنگ
جهت نسوزکاری و تعمیرات نسوز در بخش های مختلف کارخانجات فولاد از جمله کوره، پاتیل، تاندیش، پیش گرم و ریخته گری در گریدهای مختلف

با بیشترین رضایت فولادسازان

 

Patron 169 جرم ریختنی نسوز پاتروکست

 

#جرم_نسوز
#جرم_ریختنی
#پاتیل
#کوره
#تاندیش
#فولاد
#پاترون
#کوره_القایی
#Refractory
#Castable
#Patron
#PatroCast
#furnace
#Ladle
#Tundish
#Steel

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.