جرم ریختنی برای انواع بلوک و قطعه

جرم ریختنی برای انواع بلوک و قطعه

پاتروکست (جرم ریختنی گروه پاترون) در گریدهای مختلف برای انواع بلوک و قطعه، مورد رضایت فولادسازان

جرم ریختنی برای انواع بلوک و قطعه

 

#نسوز #دیرگداز #فولاد #جرم_نسوز #جرم_ریختنی #بتن_نسوز #سیمان_نسوز

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.