جدایش دانه ها در جرم کوبیدنی کوره القایی

جدایش دانه ها در جرم کوبیدنی کوره القایی

 

 

 

در این فیلم با استفاده از یک بوته شیشه ای، مشابه کوره القایی، میخواهیم جدایش دانه ها در جرم کوبیدنی را نمایش دهیم.

ابتدا کف بوته را با جرم پر کرده و پس از صاف کردن سطح، با استفاده از ویبراتور کف کوب، کوبش را انجام می دهیم.

بعد از کوبش کف، دانه های جدا شده که روی سطح مشاهده می شوند را برداشته و قسمتی از سطح جرم کوبیده شده که در تماس با دیواره هاست را خراش می دهیم.

سپس شابلون را در محل قرار داده و اطمینان کسب می کنیم که شابلون در مرکز بوته قرار گرفته است. 

بالای شابلون و در صورت امکان پایین و مرکز آن را اندازه گیری می کنیم که مطمئن شویم شابلون در مرکز بوته است.

و سپس شابلون را با بست محکم می کنیم که جابجا نشود. ما دو روش پر کردن جرم را در دیواره ها نشان می دهیم.

یکی با بیگ بگ یک تنی و دیگری با کیسه های ۲۵ کیلوگرمی. 

ابتدا بوته را با بیگ بگ نافی دار پر می کنیم. مزیت این روش این است که گرد و غبار کمی در حین پر کردن بلند می شود. مزیت دیگر آن این است که با جلوگیری از روان شدن آزاد جرم، جدایش کمتری دارد. 

پر کردن دیواره با جرم از کیسه های ۲۵ کیلوگرمی دو روش دارد. روش درست و غلط. در این فیلم نیمی را با روش غلط و نیمی را با روش درست پر می کنیم.

در روش صحیح بعد از پرکردن با کیسه هوادهی انجام می شود تا جدایش کمتری اتفاق بیافتد. همانطور که می بینید، در روش غلط کیسه ها در یک محل تخلیه می شوند.

و امکان هوادهی به جرم نیست و جدایش دانه ها قابل توجه خواهد بود. در این فیلم نشان می دهیم که حتی با وجود تجهیزات عالی کوبش، در صورت جدایش دانه ها هنگام پر کردن جرم، کوبش مناسبی انجام نمی گیرد. 

همانطور که در بوته شیشه ای مشخص است، در دیواره بوته جدایش اتفاق می افتد. لذا اهمیت پر کردن بهینه جرم در بوته مشخص می شود.

در مرحله بعدی دیوارکوب ویبراتوری را در محل کوبش قرار می دهیم. دیوارکوبی را با ویبراتور شروع می کنیم. 

دیوارکوب ویبراتوری با چرخش جرم را می کوبد و تنها کاری که باید انجام شود بالا کشیدن آن به آرامی است.

مدت زمان کوبش به قطر کوره و ضخامت جرم بستگی دارد. کوبش خودکار با ویبراتور این حسن را دارد که کوبش یک دست خواهیم داشت.

کیفیت ویبراتور، فرکانس کوبش و فشار کوبش در کیفیت کوبش نقش دارند. خلاصه آنکه، برای برخورداری از یک جرم خوب با عمر بالا، هم روش پر کردن جرم و هم روش کوبش اهمیت دارند. 

 

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.