ثبت رکورد جدید تولید جرم نسوز

ثبت رکورد جدید تولید جرم نسوز

ثبت رکورد جدید تولید در خط تولید جرم نسوز گروه پاترون با 15% افزایش تولید

Patron 402 تولید پاترون جهش راندمان جرم نسوز دیرگداز بتن سیمان فولاد

 

#جرم_نسوز #سیمان_نسوز #بتن_نسوز #دیرگداز #نسوز #جرم_ریختنی #جرم_عایق #جرم_سبک #Patron #Castable #Refractory #PatroCast #پاتروکست #پاتروکوت

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.