تیم های گروه پاترون در پی کسب رضایت مشتریان

تیم های گروه پاترون در پی کسب رضایت مشتریان

تیم‌های تولید، فنی، تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و لجستیک گروه پاترون، با تمام قوا و استفاده از دانش و تجربه خود، در پی کسب رضایـت مشتـریان ارزشمنـد گروه پاترون و ایفای تعهدات خود هستند.

تیم های گروه پاترون در پی کسب رضایت مشتریان

 

#نسوز #دیرگداز #فولاد #جرم_نسوز #جرم_ریختنی #بتن_نسوز #سیمان_نسوز

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.