تکنولوژی تولید دلتای کوره قوس با جرم نانو

تکنولوژی تولید دلتای کوره قوس با جرم نانو

تکنولوژی تولید دلتای کوره قوس الکتریکی با جرم نانو باند در ایران با نانودلتاپات گروه پاترون

گروه پاترون دارای گواهینامه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است.

 

دلتای کوره قوس الکتریک با جرم نانو باند

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.