تولید نازل تاندیش

تولید نازل تاندیش

نازل تاندیش که سالها وارداتی بود، امروز در ایران تولید می‌شود و مورد تایید همه فولادسازان بزرگ ایران و منطقه است.

Tandish nozzle that had been imported for many years, today it is produced in Iran and it is approved by all major steel makers in Iran and the region.
#Tundish_Nozzle
#Tundishnozzle
#Refractory

نازل تاندیش گروه پاترون

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.