تولید موفق پودر قالب ریخته گری گرانوله

تولید موفق پودر قالب ریخته گری گرانوله

با افتخار اعلام می‌کنیم برای اولین بار در ایران در دی‌ماه ۱۳۹۷ موفق به تولید پودر ریخته‌گری گرانوله گردیدیم.

بدون دانش‌فنی خارجی و صرفاً با دانش‌فنی ایرانی

Patron 161 b پودر قالب ریخته گری گرانول

 

 

We are proud to inform you that #Patron Group has successfully produced the #Granulated #Casting_Powder in January 2019, with its own know-how.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.