تولید فولاد کم کربن و استنلس استیل

تولید فولاد کم کربن و استنلس استیل

برای تولید فولادهای کم کربن، می توان هم از #کوره_القایی به تنهایی و هم از #کوره_قوس_الکتریکی به تنهایی و از #کوره_تصفیه_پاتیلی یا LF استفاده نمود. اما در کارخانه الوطنیه للحدید عربستان سعودی، که دارای یک کوره القایی ۲۴ تنی ۱۶ مگاواتی و یک کوره قوس الکتریکی ۸۰ تنی است، به طور ترکیبی برای تولید فولادهای کم کربن استفاده می گردد.

 

برای تولید فولادهای ضد زنگ یا استنلس استیل می توان از #کوره_القایی یا #کوره_قوس و با کانورتر استفاده نمود اما می توان به استفاده ترکیبی از این دو نوع کوره برای تولید استنلس استیل پرداخت. به عنوان مثال شرکت تیسکو در چین دو کارخانه دارد. یکی در شمال چین و دیگری در جنوب چین. در کارخانه جنوب چین این شرکت دو کوره القایی ۳۰ تنی ۲۵ مگاواتی و یک کانورتر ۷۰ تنی وجود دارد اما در کارخانه شمال چین این شرکت سه کوره القایی ۶۵ تنی ۴۲ مگاواتی و یک کوره قوس الکتریکی ۱۶۰ تنی و یک کانورتر ۶۰ تنی وجود دارد.

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.