تولید صفحه اسلاید گیت

تولید صفحه اسلاید گیت

تولید داخل صفحات اسلاید گیت، افتخاری بزرگ برای ماست.

افتخار بزرگتر آن‌که: کیفیت و عملکرد آنها از بهترین نمونه‌های خارجی بالاتر بوده است.

Production of #Slide_Gate_Plates is a great honor for us.
The bigger honor is its quality and performance comparing with the imported products
#Patron
#PatronGroup
#Refractory
#SlideGatePlate
#Nozzle

 

صفحه اسلاید گیت

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.