تولید جرم‌های خود روان (Self-Flow) با کمترین مقدار آب در گروه پاترون

تولید جرم‌های خود روان (Self-Flow) با کمترین مقدار آب در گروه پاترون

 
 
#جرم_خود_روان #گروه_پاترون #جرم #تولید_جرم #self_flow

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.