تولید بیش از سه میلیون تن فولاد در کشور با کستینگ پات پاترون

تولید بیش از سه میلیون تن فولاد در کشور با کستینگ پات پاترون

تولید بیش از سه میلیون تن فولاد در کشور با کستینگ پات ( پودر ریخته گری) تولیدی گروه دانش بنیان پاترون طی ۱/۵ سال گذشته

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.