توجه به دستورالعمل پشت کیسه‌های پاتروکست

توجه به دستورالعمل پشت کیسه‌های پاتروکست

لطفا به دستورالعمل پشت کیسه‌های پاتروکست (جرم ریختنی نسوز) گروه پاترون، توجه فرمایید.

توجه به دستورالعمل پشت کیسه‌های پاتروکست

 

#نسوز #دیرگداز #فولاد #جرم_نسوز #جرم_ریختنی #بتن_نسوز #سیمان_نسوز

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.