تقسیم بندی دیرگداز ها (نسوز ها)

تقسیم بندی دیرگداز ها (نسوز ها)

تقسیم بندی دیرگداز ها یا نسوز ها

معیار تقسیم‌بندی

زیرمجموعه های تقسیم‌بندی

خاصیت شیمیایی

اسیدی مثل نسوزهای زیرکونیایی، سیلیسی و مولایتی

بازی مثل نسوزهای منیزیایی و دولومیتی

خنثی مثل نسوزهای آلومینایی و کاربید سیلیسیومی

تراکم

عایق با تخلخل بالای ۴۵%

متراکم با تخلخل زیر ۴۵%

فرایند تولید

شکل دار (آجرها و قطعات ویژه)

بی شکل (جرمهای نسوز)

نوع اتصال

با اتصال سرامیکی، شیمیایی، هیدرولیک، آلی

کاربرد

کاربرد در صنایع فولاد، سیمان، فلزات غیرآهنی، شیشه، پتروشیمی، کوره‌های زباله سوزی و ….

ترکیب شیمیایی

دیرگدازهای سیلیسی

دیرگدازهای آلومینو-سیلیکاتی (شاموتی، مولایتی، آندالوزیتی و …)

دیرگدازهای آلومینایی (بوکسیتی، کوراندومی و …)

دیرگدازهای منیزیایی

دیرگدازهای حاوی منیزیا

دیرگدازهای کربنی/گرافیتی

دیرگدازهای حاوی کربن/گرافیت

دیرگدازهای دولومیتی

و …

جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با گروه دانش بنیان پاترون تماس حاصل فرمایید.

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.