تفاوت کیفیت شمش فولاد با پودر ریخته‌گری

تفاوت کیفیت شمش فولاد با پودر ریخته‌گری

تفاوت کیفیت شمش فولاد با پودر ریخته‌گری پاترون

همانطور که در تصویر میبینید استفاده از پودرریخته‌گری پاترون باعث تفاوت در کیفیت شمش فولاد شده است.

تفاوت کیفیت شمش فولاد با پودر ریخته گری

تفاوت کیفیت شمش فولاد با پودر ریخته گری

#پودر_ریخته_گری #ریخته_گری #فولاد #فولادسازان #شمش #پاترون #گروه_پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.