تفاوت جرم‌های نسوز و آجرهای نسوز

تفاوت جرم‌های نسوز و آجرهای نسوز

تفاوت جرم‌های نسوز و آجرهای نسوز

جرمهای نسوز

آجرها

نصب آسان و سریع

نصب زمانبر و وقت گیر

قابلیت نصب در سطوح ناصاف

نصب بر روی سطوح صاف

قابلیت استفاده از تجهیزات خودکار برای نصب

_

کاهش تعداد پرسنل ماهر مورد نیاز

نیاز به پرسنل ماهر برای نصب

مصرف انرژی کمتر، افت کمتر دما

مصرف انرژی بیشتر

صرفه جویی در نیروی کار

__

بدون درز و اتصال

اتصالات زیاد

تعمیرات راحت و قابلیت تعمیر در حالت گرم

تعمیرات سخت بوده و فقط در حالت سرد

 

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.