ترانسفورماتور

ترانسفورماتور

ترانسفورماتور گروه پاترون

ترانسفورماتور گروه پاترون

 

 

 

یکی از ارکان اصلی کوره های الکتریکی، ترانسفورماتور می باشد.

گروه پاترون با همکاری با بزرگترین و معتبرترین سازنده ترانسفورماتور در کشور هند، قادر به تامین این کالای اساسی و مهم، می باشد

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.