تجهیزات برش شمش

تجهیزات برش شمش

تجهیزات برش شمش گروه پاترون

در ماشین های ریخته گری پیوسته که برشکاری به صورت دستی انجام می شود، می توان با اضافه کردن ماشین برشکاری شمش، این فعالیت را به صورت اتوماتیک انجام داد.

در ماشین های ریخته گری پیوسته که برشکاری به صورت دستی انجام می شود، می توان با اضافه کردن ماشین برشکاری شمش، این فعالیت را به صورت اتوماتیک انجام داد.

فواید استفاده از برشکاری شمش به صورت اتوماتیک:

  • افزایش ایمنی
  • کاهش نیروی انسانی
  • افزایش کیفیت برشکاری
  • کاهش پرت ناشی از برشکاری
  • یکنواخت بودن طول شمش های برشکاری شده

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.