تاثیر افزودنی نانو بلک بر تحولات فازی و خواص رئولوژی دیرگدازهای ریختنی آلومینا-سیلیکون کاربید

تاثیر افزودنی نانو بلک بر تحولات فازی و خواص رئولوژی دیرگدازهای ریختنی آلومینا-سیلیکون کاربید

مقاله:

تاثیر افزودنی نانو بلک بر تحولات فازی و خواص رئولوژی دیرگدازهای ریختنی آلومینا-سیلیکون کاربید

 

نویسندگان:

محمد حسن امین، محسن امیر ابراهیم آبادی، تورج عبادزاده، ثانی عابدینی، حسین رفیع زاده، سید کاظم تدین اسلامی

 

دانلود مقاله از اینجا

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.