بیش از 50% فولاد القایی در ایران با پاتروکوت

بیش از 50% فولاد القایی در ایران با پاتروکوت

تولید بیش از 50% فولاد القایی در ایران با پاتروکوت

گروه پاترون، بزرگترین تولیدکننده کویل کوتینگ ایران
کویل کوتینگ (جرم عایق کویل) پاترون با نام تجاری پاتروکوت

 

Patron 574 جرم عایق کویل بوبین ایمنی کوت پاتروکوت پاترون نسوز

 

#جرم_نسوز #جرم_بوبین #سیمان_کویل #سیمان_کوره #گروت #بتن_کویل #بتن_کوره #بتن_نسوز #سیمان_نسوز #جرم_عایق_کویل #جرم_لایه_ایمنی #جرم_ایمنی #کوره_القایی #کویل_کوره_القایی #پاتروکوت #پاترون #گروه_پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.