بیشترین اتلاف انرژی در کوره القایی

بیشترین اتلاف انرژی در کوره القایی

آیا می‌دانید بیشترین اتلاف انرژی در کوره القایی در کویل کوره اتفاق می‌افتد که حدود 15% تا 25% است.

بیشترین اتلاف انرژی

بیشترین اتلاف انرژی

#کویل_کوره_القایی #کوره_القایی #اتلاف_انرژی #آیا_می_دانید #کویل_کوره

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.