بیست نوع محصول برای صنعت فولاد

بیست نوع محصول برای صنعت فولاد

بیست نوع محصول مختلف برای صنعت فولاد کشور

Patron 440 بیست 20 نوع محصول مختلف برای صنعت فولاد کشور

 

🔴 انواع جرم ریختنی با نام تجاری پاتروکست
🔴 انواع جرم ریختنی نانو باند با نام تجاری نانوپاتروکست
🔴 انواع جرم عایق کویل با نام تجاری پاتروکوت
🔴 انواع پودر قالب ریخته گری با نام تجاری کستینگ پات
🔴 انواع پودر پوشاننده سطح پاتیل و تاندیش با نام تجاری پاترکس
🔴 انواع ماسه مجرای نازل با نام تجاری NFPat
🔴 انواع ملات سبز یا کرومیتی با نام تجاری گرین پات
🔴 ملات سفید دریچه کشویی پاتیل با نام تجاری پاترومور
🔴 پوشش الکترود گرافیتی با نام تجاری الکوپات
🔴 لوله لنس اکسیژن
🔴 سیستم اسلاید گیت 1 و 2 کیوسی
🔴 دلتای سقف کوره قوس الکتریکی با نام تجاری دلتاپات
🔴 ول بلوک پاتیل و پرجینگ پلاگ با نام تجاری پاتروبلاک
🔴 انواع قطعات ریختنی نسوز در کاربردهای مختلف
🔴 صفحه اسلاید گیت 1 و 2 کیوسی
🔴 نازل درونی و بیرونی 1 و 2 کیوسی
🔴 انواع نازل تاندیش
🔴 پرجینگ پلاگ
🔴 ول بلوک پاتیل و پرجینگ پلاگ آلومینا کربن
🔴 روانکار صفحات اسلاید گیت با نام تجاری مولی پات

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.